X

CONDIȚII DE UTILIZARE

MENȚIUNI LEGALE:

IDENTIFICAREA SITE-ULUI
Următoarele informații sunt furnizate conform Articolului 6 din LEGEA nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 cu privire la Încrederea în Economia Digitală (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L)

Site-ul web Ikoula.com este publicat de:

IKOULA

RCS Nanterre B 417 680 618
Număr TVA intracomunitar: FR37417680618
175-177 rue d'Aguesseau
92100 Boulogne Billancourt
Franța
Tel: +33 (0) 1 84 01 02 50
fax: +33 (0) 1 84 01 02 50
URL: www.ikoula.com
contact: ikoula@ikoula.com

Denumită în continuare „Editorul de site-uri”
(Editorul de site-uri este proprietarul și operatorul site-ului web Ikoula.com)


Site-ul web Ikoula.com este găzduit de:
Ikoula
URL site: http://www.ikoula.com
Contact: ikoula@ikoula.com

Denumită în continuare „Gazda”


ACCEPTAREA CONDIȚIILOR INERENTE DE UTILIZARE
Editorul site-ului deține și conduce acest site web. Utilizarea acestuia implică faptul că acceptați toți termenii, condițiile și notificările conținute și menționate în acest document („Condiții de utilizare”). Aceste condiții generale de utilizare se aplică doar site-ului web și serviciilor acestui site și nu unui site terț.
În cazul în care nu sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare, vă rugăm să nu utilizați acest site. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să actualizăm sau să modificăm condițiile de utilizare. Prin urmare, vă rugăm să verificați periodic pentru a vedea dacă acestea au fost modificate. Considerăm că sunteți de acord cu toate modificările condițiilor de utilizare în cazul în care continuați să utilizați acest site după publicarea acestei modificări.


DREPTURI DE PROPRIETATE
Ați luat la cunoștință și sunteți de acord că întregul conținut și toate materialele disponibile pe acest site - în special, dar nu numai, hărți, programe și software, baze de date, text, fotografii, filme, audio, muzică, prezentări și sigle - sunt protejate prin drepturile de autor, drepturile de protecție a bazelor de date, mărci înregistrate, mărci de servicii, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate și legi. Conținutul și materialele disponibile sunt fie deținute și controlate exclusiv de către editorul site-ului, sau utilizate sub licență. Aceste condiții de utilizare se aplică întregului conținut și tuturor informațiilor disponibile pe acest site.
De asemenea, atunci când utilizați conținutul și materialele sub licență de la o terță parte, este posibil să intrați sub incidența contractelor de licență ale acestei părți terțe. Atunci când primiți informații de la o terță parte, identitatea acesteia vă este indicată de o siglă sau de o altă indicație.


ACORDAREA UNEI LICENȚE LIMITATE
Conținutul și materialele disponibile pe acest site pot conține alte notificări brevetate, servicii, procese sau tehnologii deținute de terțe părți. Nici o parte din acest document nu ar trebui să fie interpretată ca acordând utilizatorului vreo licență pentru drepturile de autor, marca comercială, brevetul sau alte drepturi de proprietate intelectuală, în afara dreptului limitat de utilizare definit mai jos:
în conformitate cu domeniul de aplicare a licenței neexclusive și netransferabile, puteți tipări sau descărca o copie a materialului sau conținutului de pe acest site pe un singur computer personal pentru uzul personal și necomercial, cu condiția să păstrați intacte toate notificările legate de drepturile de autor și de proprietate. Puteți utiliza site-ul în scopuri legale și pentru uzul personal, dar în nici un caz pentru a obține profit sau câștiguri comerciale. În cazul în care doriți să obțineți informații pentru a scrie un articol pe site, vă putem pune la dispoziție, la cerere, materiale informative, și puteți publica doar fotografiile conținute în aceste materiale informative.

Sunteți de acord să nu vindeți, acordați licență, închiriați, distribuiți, transmiteți, copiați, reproduceți, utilizați în mod public, publicați, adaptați, editați, modificați, decompilați sau dezasamblați acest conținut sau material și să nu reconstituiți logica programului și nici să creați lucrări derivate din conținut sau material. Sunteți de acord să nu utilizați niciodată conținutul sau materialul disponibil pe acest site în scopuri comerciale.
Este interzisă recuperarea sistematică a datelor sau altor elemente de pe acest site pentru a crea sau întocmi direct sau indirect, o colecție, compilație, bază de date sau director fără permisiunea scrisă a editorului site-ului. De asemenea, este interzisă utilizarea conținutului sau materialelor în scopuri care nu sunt incluse în condițiile de utilizare. Nu aveți nici un drept de proprietate asupra conținutului, materialelor și derivatelor acestora, iar editorul site-ului este singurul proprietar al acestor drepturi.
Nerespectarea prevederilor din condițiile de utilizare va duce, automat, la încetarea acestei licențe fără vreo notificare din partea editorului site-ului.


UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
Nu sunteți autorizat să utilizați site-ul sau serviciile acestuia în scopuri ilegale precum publicarea, distribuirea sau diseminarea oricăror materiale sau informații ilegale, și în special:

  • a oricăror date private aparținând unei terțe părți, în special a mărcilor înregistrate și a materialelor protejate prin drepturile de autor (altele decât cele pentru care aveți licențe);
  • a oricărui conținut fals, calomniator, obscen, rasist sau care instigă la ură;
  • a oricărui conținut care are ca obiectiv hărțuirea unei terțe părți sau încălcarea intimității;
  • a oricărui conținut care incită la crimă, sinucidere sau discriminare, ură sau violență pe motive de diferențe de rasă, de etnie sau de naționalitate;
  • a oricărui conținut care ar putea vătăma utilizatorii minori sau viola demnitatea umană;
  • a oricărui conținut care aduce elogii nazismului și neagă holocaustul.

De asemenea, nu trebuie să utilizați site-ul pentru a colecta informații personale, inclusiv adrese de internet, cu privire la alți utilizatori ai site-ului.


EXCLUDEREA ASIGURĂRII
Conținutul este specific site-ului Ikoula.com. Acest site poate conține inexactități tehnice sau greșeli de tipografie. Editorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau elimina orice fel de informații sau conținut care apare pe acest site fără vreo notificare prealabilă. Nici editorul site-ului, nici furnizorii acestuia de conținut și nici compania care furnizează servicii de internet pentru a rula această aplicație web nu oferă garanții cu privire la conținutul acestora. Utilizatorul își asumă toate riscurile privind utilizarea. Nici editorul site-ului, nici distribuitorii și nici furnizorii de servicii ai acestuia nu își asumă responsabilitatea cu privire la utilizarea informațiilor conținute pe acest site web.

CONȚINUTUL ȘI MATERIALELE DE PE ACEST SITE WEB SUNT FURNIZATE FĂRĂ VREO GARANȚIE, FIE IMPLICITĂ SAU EXPLICITĂ. NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE FURNIZATĂ DE EDITORUL SITE-ULUI SAU DE GAZDĂ, DE COMPANIA MAMĂ, DE FILIALE SAU DE RESPECTIVII ANGAJAȚI AI ACESTORA NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, FIABILITATEA ȘI ACURATEȚEA CONȚINUTULUI ȘI MATERIALELOR DE PE SITE, NICI DISPONIBILITATEA SITE-ULUI ORIUNDE ȘI ORICÂND; NICI ABSENȚA VIRUȘILOR SAU ALTOR ELEMENTE DĂUNĂTOARE CUPRINSE ÎN CONȚINUT, INFORMAȚII ȘI SOFTWARE, ȘI ÎN ORICE MATERIAL ACCESIBIL DE PE SITE.


LIMITAREA RĂSPUNDERII
EDITORUL SITE-ULUI, GAZDA, COMPANIA MAMĂ SAU FILIALELE, SUCURSALELE SAU PROPRIETARII DE LICENȚE NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI DE PREJUDICIILE DIRECTE SAU INDIRECTE - INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA PROFITULUI, CLIENȚILOR SAU DATELOR - CARE POT REZULTA DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL SAU CONȚINUTUL ȘI MATERIALELE LA CARE EDITORUL SITE-ULUI PERMITE ACCESUL. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA ÎN CHESTIUNI DE PREJUDICII ȘI CONTRACTE, CHIAR DACĂ EDITORUL SITE-ULUI A FOST SFĂTUIT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNUI ASTFEL DE PREJUDICIU.


DESPĂGUBIRE
La cererea acestuia, acceptați să acordați despăgubiri editorului site-ului, companiei mamă și filialelor, partenerilor, afiliaților sau proprietarilor de licențe și respectivilor angajați ai acestora, părților contractante, agenților și funcționarilor, atunci când răspunderea acestora este pusă sub semnul întrebării, precum și în cazul tuturor pretențiilor și cheltuielilor (inclusiv a taxelor legale) care pot rezulta din utilizarea dvs. sau din utilizarea eronată a acestui site. Acolo unde este posibil, sunteți de acord să cooperați cu editorul site-ului pentru a-i susține apărarea în situațiile în care sunteți obligat să plătiți despăgubire.


SITE-URILE TERȚE
Nici o referire la produse, servicii, procese, link-urilor hipertext către terțe părți sau altor informații prin citarea unui nume de firmă, a unei mărci comerciale, producător, distribuitor sau altor persoane nu constituie și nici nu presupune aprobarea, sprijinul sau susținerea din partea editorului site-ului, companiei mamă și filialelor, partenerilor, afiliaților sau proprietarilor de licențe. De asemenea, site-ul vă poate pune în contact cu alte site-uri web mai ales prin căutări automate, dar aceste site-uri nu se află sub controlul editorului site-ului. Confirmați faptul că editorul site-ului nu va răspunde de acuratețea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența sau altor aspecte ale site-urilor terțe.
Orice hiperlink de la un site terț și care ar putea conduce la acest site va necesita acordul în prealabil al editorului site-ului, și, în special, linkuri către altă pagină decât pagina de pornire. Solicitarea unui astfel de contract se poate face prin trimiterea unei scrisori utilizând formularul de contact disponibil pe acest site.


POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Politica editorului site-ului constă în protejarea confidențialității utilizatorilor. În partea de jos a oricărei pagini de pe acest site, aveți un link către politica de confidențialitate (Declarație de confidențialitate) implementată de editorul site-ului. Vă rugăm să o consultați.


ACORDAREA UNEI LICENȚE LIMITATE UTILIZATORULUI DE CĂTRE EDITORUL SITE-ULUI
Prin postarea, depunerea, sau transmiterea de informații, conținut sau materiale pe acest site, care includ, dar nu se limitează la, feedback, date, răspunsuri, întrebări, comentarii, sugestii, proiecte, idei etc.,

1. Cu excepția celor prevăzute de lege, dvs. autorizați editorul site-ului, compania mamă și filialele acesteia, partenerii, afiliații și licențiații să utilizeze, să reproducă, să afișeze, să utilizeze, să adapteze, să modifice, să distribuie, să fi distribuit și să promoveze orice tip de informații, conținut sau material în orice formă, oriunde, în scopuri comerciale sau altfel, fără probleme legate de restricții sau despăgubiri, și

2. Garantați și dovediți faptul că dețineți sau controlați toate drepturile referitoare la conținut și că distribuirea publică și utilizarea conținutului dvs. de către editorul site-ului nu va afecta și nici nu va încălca drepturile terților.


ACORDUL UTILIZATORULUI CU PRIVIRE LA VERIFICARE ȘI DIVULGARE
Editorul site-ului nu își ia angajamentul de a verifica informațiile de pe site-ul acestuia, sau cele care i-au fost transmise pe site. Cu toate acestea, orice persoană care utilizează acest site este de acord cu faptul că editorul site-ului va verifica periodic conținutul acestuia, (1) pentru a se conforma legislației, regulamentului sau cererii autorităților, (2) pentru a opera site-ul corespunzător sau pentru a se proteja pe sine însuși cât și pe utilizatorii acestuia, sau (3) pentru oricare alt motiv, la libera alegere. Editorul site-ului își rezervă dreptul de a edita, refuza sau șterge orice tip de informație de pe acest site sau care i-a fost transmisă dacă editorul site-ului consideră, la liberă alegere, că aceste informații nu sunt acceptabile sau că violează condițiile de utilizare.
Cu excepția celor prevăzute de lege, dacă un utilizator al datelor de pe acest site furnizează informații acestui site, inclusiv, dar fără a se limita la date, răspunsuri, întrebări, comentarii, sugestii, proiecte, idei etc., aceste informații vor fi considerate neconfidențiale, iar editorul site-ului nu se angajează să le protejeze de a fi divulgate.


PROCEDURĂ PRIVIND RECLAMAȚIILE PENTRU CONTRAVENȚIE
Dacă sunteți de părere că activitatea dvs. a fost copiată și că este accesibilă pe acest site într-o formă care constituie o contravenție, puteți înștiința editorul site-ului prin intermediul formularului de contact disponibil pe acest site.


LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ
Aceste condiții de utilizare vor fi guvernate și interpretate de legile franceze. Contractele de licență care guvernează utilizarea de către dvs. a materialelor terților pe acest site pot conține prevederi care necesită intervenția instanțelor străine pentru a rezolva dispute referitoare la aceste contracte. Atunci când primiți informații de la terți, vă va apărea o siglă sau un alt indiciu care vă va permite să le identificați.


SEPARARE ȘI ÎNTREGUL CONTRACT
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, acest contract reprezintă un contract întreg între dvs. și editorul site-ului cu referire la acest site, și înlocuiește toate formele anterioare de comunicare contemporană și propunerile (fie orale, scrise sau electronice) referitoare la acest site între dvs. și editorul site-ului, companiile mamă și filialele, și proprietarii de licențe. În cazul în care vreo parte din aceste condiții de utilizare este considerată a fi nulă sau nu poate fi aplicată, aceasta trebuie să fie interpretată conform legislației în vigoare pentru a identifica cele mai bune intenții inițiale ale părților, iar dovada acestor condiții va rămâne în vigoare.


ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Editorul site-ului își rezervă dreptul, la liberă alegere, să înceteze accesul dvs. integral sau parțial la acest site, cu sau fără preaviz.


EXPORT
Sunteți de acord să nu exportați nicăieri nici un tip de conținut sau material furnizat dvs., sau alt produs obținut direct prin intermediul acestui tip de conținut sau material, dacă acesta nu se conformează legislației, regulilor și regulamentului privind exportul.


NOTIFICARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE DE AUTOR ȘI MĂRCILE COMERCIALE ÎNREGISTRATE
Ikoula.com. Toate drepturile sunt rezervate.

Reproducerea oricărei părți din acest site sau al oricărui alt conținut de pe acest site web, altul decât cele avute în vedere în prezentul document este strict interzisă. Utilizarea tuturor documentelor și a graficelor aferente, precum și al oricărui alt material furnizat pe acest site web va face obiectul condițiilor de utilizare indicate mai sus.


Mărci comerciale înregistrate
Denumirea de Ikoula, sigla acesteia, precum și toate denumirile de produse și servicii, mărcile comerciale înregistrate, proiectele și sloganurile aferente sunt mărci comerciale înregistrate, mărci de servicii sau mărci comerciale ale editorului site-ului, și nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără consimțământul scris anterior al acestuia. Toate celelalte mărci de produse și mărci de servicii de pe acest site sunt mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor acestora.


Notificare cu privire la drepturile de autor
Alte notificări cu privire la drepturile de autor sunt legate de datele terțelor părți, care au fost utilizate pentru a crea acest serviciu de internet.


CONTACT
Pentru mai multe informații cu privire la chestiunile juridice prevăzute în aceste condiții de utilizare, sau cu privire la întrebările sau problemele referitoare la acest servici, vă rugăm să ne scrieți utilizând acest formular de contact disponibil pe acest site.

CookiesPrivacy