X

Politica de confidențialitate IKOULA

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a descrie tipurile de procesări de date pe care IKOULA le efectuează în contextul relației cu consumatorii, cu persoanele care se abonează la buletinul informativ IKOULA și în contextul unei solicitări de informații prin intermediul formularului „contactați-ne”.

IKOULA acordă o mare importanță protecției datelor dvs. cu caracter personal și se asigură că procesarea acestora este conformă cu legile și regulamentele în vigoare, în special, cu Regulamentul 2016/679 din 27 aprilie 2016.

Această politică de confidențialitate a intrat în vigoare de la momentul publicării acesteia și se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care IKOULA le adună/le-a adunat în contextul relației acesteia cu persoanele care le furnizează date cu caracter personal și/sau care încheie un contract cu aceasta.

Această politică de confidențialitate este supusă schimbării și modificării, astfel că vă încurajăm să o consultați în mod regulat.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să îl consultați pe responsabilul nostru cu protecția datelor, Jean-Maxine Peyrat, ale cărui date de contact sunt prevăzute la punctul 8 al acestei politici.1. Obiectivul clientului Ikoula și procesarea datelor clienților potențiali

Ca parte a serviciilor oferite, IKOULA invită pe site-ul său web clienții potențiali și consumatorii să completeze formulare pentru a trimite/primi informații și/sau oferte comerciale și/sau să încheie un contract cu IKOULA.

Pe site-ul web al companiei Ikoula sunt disponibile următoarele formulare:

Denumirile formularelor prin care IKOULA colectează date
 • formularul „Contactați-ne”
 • formularul de abonare la buletinul informativ
 • formularul pentru „Înregistrare”
 • formular pentru comandă

1.1 Obiective

Obiectivul procesării datelor dvs. este de a gestiona comenzile dvs. și relația contractuală cu consumatorul, de a ne personaliza serviciile, de a gestiona trimiterea informațiilor de la IKOULA, de a trimite o solicitare/întrebare către IKOULA, de a trimite oferte comerciale și de a organiza studii privind nivelul de satisfacție.

Această procesare permite companiei IKOULA să:

 • efectueze operațiunile necesare pentru gestionarea comenzii dvs. și dezvoltarea relațiilor noastre comerciale și să îndeplinească relația noastră contractuală
 • să răspundă solicitărilor/întrebărilor trimise de utilizator prin intermediul formularului de contact
 • să trimită oferte comerciale utilizatorilor de internet atunci când cei din urmă acceptă acest lucru prin abonarea la buletinul informativ, înțelegându-se faptul că utilizatorul de internet se poate dezabona oricând de la buletinul informativ prin apăsarea link-ului „dezabonare” din fiecare e-mail de ofertă
 • să desfășoare sondaje privind nivelul de satisfacție al consumatorilor
 • să combată fraudele
 • să organizeze jocuri sau concursuri, dacă este cazul
 • să utilizeze datele dvs. în contextul unui interes legitim, care poate fi evaluarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, precum și oricare măsură care ne poate permite să vă furnizăm cel mai bun serviciu.

1.2 Temei juridic

Articolul 6(1) a, b, c și f, după caz, din Regulamentul General Privind Protecția Datelor – RGPD

Datele sunt colectate deoarece persoana vizată a consimțit ca datele sale cu caracter personal să fie procesate într-un anumit scop sau pentru anumite scopuri, care sunt solicitarea și primirea de informații și/sau dorința de a primi comunicări comerciale de la IKOULA și/sau să trimită o solicitare/întrebare și/sau să efectueze sondaje privind nivelul de satisfacție în cadrul companiei IKOULA și/sau procesarea este necesară pentru executarea unui contract în care persoana vizată este parte și/sau este necesară pentru respectarea unei obligații juridice la care este supusă compania IKOULA și/sau este necesară pentru interesele legitime urmărite de operatorul de date.2. Datele procesate

Exemple de date procesate pentru formularul „Contactați-ne”
 • Nume
 • Prenume
 • E-mail
 • Companie
 • Telefon
 • Proveniență
 • Comentarii

Exemple de date procesate pentru formularul de înregistrare pentru buletinul informativ
 • Titlu
 • Prenume
 • Nume
 • E-mail
 • Companie
 • Buletinul informativ pe care doriți să îl primiți (puteți alege unul sau mai multe buletine informative)

Exemple de date procesate pentru completarea formularului de creare a contului de consumator atunci când faceți o comandă pe site-ul web al companiei Ikoula
 • Tip de cont (cont personal/cont pentru companie)
 • Companie
 • TVA Nr.
 • Nume
 • Prenume
 • Adresă de e-mail
 • Parolă
 • Adresa 1
 • Adresa 2
 • Oraș
 • Stat/Regiune
 • Cod poștal
 • Țară
 • Număr de telefon fix
 • Număr de telefon mobil

Aceste date colectate permit companiei Ikoula să vă identifice, să asigure facturarea, să asigure executarea contractelor semnate cu dvs. și, să asigure, în general, monitorizarea relației contractuale.
Vă atragem atenția cu privire la faptul că în cadrul plății online, puteți utiliza tehnologia unei terțe părți pentru a plăti (de ex: Paypal, Paybox etc.): aceste companii vă procesează datele în mod direct și reprezintă entitățile care procesează datele la care ar trebui să apelați.
În cazul în care întâmpinați dificultăți, contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, ale cărui date de contact se regăsesc în politica de confidențialitate.

2.1 Sursă de date

Datele sunt colectate direct de la persoanele vizate prin intermediul diverselor formulare de colectare de pe site-ul web al companiei IKOULA (https://www.ikoula.com) sau prin intermediul schimburilor cu echipele de vânzări ale companiei Ikoula.

2.2 Caracterul obligatoriu al colectării de date

Câmpurile de colectare a datelor de pe formular care sunt marcate cu un asterisc sunt obligatorii: fără aceste date, nu vă putem răspunde, și/sau nu putem duce la îndeplinire contractele cu dvs.

2.3 Luarea deciziilor în mod automat

Procesarea nu asigură luarea deciziilor în mod automat.3. Persoanele vizate

Acțiunea de procesare a datelor privește doar persoanele care doresc să obțină informații și/sau care doresc să se aboneze la buletinul informativ și/sau să devină consumatori IKOULA prin abonarea la una dintre ofertele afișate pe site-ul web al companiei IKOULA sau la vreo ofertă stabilită cu unul dintre reprezentanții de vânzări ai companiei Ikoula.4. Destinatarii datelor

4.1 Categorii de destinatari

Destinatarii datelor sunt:

în cadrul companiei IKOULA:
 • departamentul de marketing
 • departamentul de vânzări
 • departamentul comercial
 • departamentul de contabilitate
 • departamentul administrativ și financiar
 • conducerea

Partenerii vizați ai companiei IKOULA și cine pot fi aceștia:
 • companiile care efectuează sondaje cu privire la nivelul de satisfacție
 • companiile care sprijină IKOULA în lupta împotriva fraudelor
 • companii care se ocupă de calificarea datelor și redirecționarea comercială
 • companii de facturare și plată

4.2 Transferuri de date/Transferuri de date în afara UE

În cadrul executării contractelor pe care le-ați încheiat cu IKOULA prin intermediul site-ului web IKOULA, prin abonarea la buletinul informativ și în cadrul unei solicitări de informații de la IKOULA, nici un fel de date nu sunt transferate în afara Uniunii Europene.
Cu toate acestea, este posibil, uneori, să transferăm datele către partenerii noștri terți în scopul efectuării unor sarcini în numele nostru, și, de exemplu, în contextul efectuării unor sondaje privind nivelul de satisfacție și al unor campanii privind corespondența.
Atunci când un partener apelează la alți parteneri dintr-o țară care nu furnizează un nivel potrivit de protecție, IKOULA le solicită acestora să se conformeze cerințelor privind securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal și să proceseze datele dvs. doar în scopul specificat. Acești parteneri trebuie să fi semnat anterior clauzele standard contractuale ale Comisiei Europene.5. Perioada de păstrare a datelor

IKOULA păstrează datele colectate în conformitate cu perioadele legale și de reglementare și în conformitate cu perioadele de stocare recomandate de CNIL.
În cazul contractelor, datele sunt păstrate pe durata contractului și pe perioada limită prevăzută (care este, în afara cazurilor excepționale, de cinci ani).
IKOULA păstrează datele colectate prin intermediul formularului pentru buletinul informativ atât timp cât persoana nu se dezabonează (prin intermediul linkului de dezabonare inclus în fiecare buletin informativ).
IKOULA păstrează datele contului clientului conform normelor aplicabile perioadelor limită prevăzute și prevederilor legale și de reglementare care se aplică în acest caz.6. Securitatea

IKOULA introduce măsurile necesare pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dvs, în special:

 • acces securizat la date a personalului autorizat
 • conexiuni de logare
 • criptarea datelor


7. Module cookie

Informațiile referitoare la modulele cookie pot fi accesate la următoarea adresă de internet: https://www.ikoula.com/en/cookies8. Drepturile dvs. privind datele dvs.

Puteți accesa și obține copii ale datelor referitoare la dvs., obiecta cu privire la procesarea acestor date, puteți solicita corectarea sau ștergerea acestor date. Aveți, de asemenea, dreptul de a limita procesarea datelor dvs. Aveți, de asemenea, dreptul de a limita procesarea datelor dvs.
Înțelegerea drepturilor dvs.
Aveți, de asemenea, dreptul să elaborați îndrumări specifice și generale cu privire la păstrarea, ștergerea și dezvăluirea datelor dvs. după decesul dvs.
Transmiterea instrucțiunilor post-mortem specifice și exercitarea acestor drepturi se realizează prin trimiterea unei scrisori prin poștă responsabilului cu protecția datelor ale cărui date de contact sunt specificate mai jos. Solicitarea cu privire la soarta datelor post-mortem trebuie să fie însoțită de copia unui act de identitate înainte ca acestea să fie procesate.

8.1 Exercitarea drepturilor dvs.

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al firmei IKOULA reprezintă persoana dvs. de contact în cazul în care solicitați exercitarea drepturilor dvs. cu privire la această procesare.
Contactați electronic RPD: rgpd@ikoula.com
Contactați RPD prin poștă:
Jean-Maxime PEYRAT
H&P Avocats,
26 rue Saussier Leroy,
75017 PARIS
Telefon: +33 (0)186 950858

8.2 Reclamații la CNIL

În cazul în care, după ce ne-ați contactat, credeți că drepturile cu privire la datele dvs. nu vă sunt respectate, putețitrimite o reclamație la CNIL.

CookiesPrivacy